Detailed SVG map of the Hispanophone world.svg

स्पेनिश एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।

इतिहाससंपादन करौ

व्याकरणसंपादन करौ

वक्तासंपादन करौ

एकरहो देखौसंपादन करौ

बाहरी कड़ीसंपादन करौ

संदर्भसंपादन करौ